Терористичните атаки и Ислямът


   Мюслюманинът не може да бъде терорист, както и терористът не може да е истински мюслюманин.

Колко време е нужно, за да се изчисти организма от свинско, вино и алкохол? И приемането на подобни забранени храни и напитки, възпрепятства ли приемането на ибадетите (богослуженията) ни?


Скъпа сестро,

   Според информацията давана от някои изследователи, човешкия организъм, се пречиства от вещества като вино, алкохол и подобни опияняващи вещества едва след десет дни.

Какви са изискванията за облеклото на жената според исляма?


   Относно вида на облеклото в нашата религия не е установен определен начин на обличане. Няма указание, че трябва да се носят определени дрехи. Ислямът не е определил начин на обличане, но за сметка на това е установил принципи, норми и правила на обличане.

   Съществуват четири принципа, които трябва да се съблюдават:

Какво означава джилбаб и задължително ли е то за мюсюлманката?


    „Джилбаб“ е връхна дреха, за която се споменава в сура „Ахзаб“. В този айет (знамение) се казва:

   „О, пророче, кажи на съпругите си и на дъщерите си, и на жените на вярващите, да спускат върху себе си покривалото.“

Имали определени изисквания относно цвета на забрадката?


    Друга тема, засягаща женското облекло, е предпочитанието към цветовете. Тъй като облеклото не трябва да привлича внимание, трябва да се предпочитат непривличащи внимание цветове.

    Майката на вярващите Айше (р.а.) е отправила дуа за мюсюлманките, казвайки:

Последно задавани въпроси


И още нещо, човешката природа и вложената в нея от Аллах духовна система сочат, че хората са сътворени за богослужене, защото наличните им способности и вършената от тях дейност на този свят не достига равнището и на най-нищожното врабче, което се радва на по-приятен и по-хубав живот. В същото време човекът е владетел на създанията и господар на творенията от гледна точка на духовния и отвъдния живот поради вложените у него знание за Аллах, потребност от Него и богослужене.