Главна страница | Живот

Ако дете умре преди да се е родило или в много ранна възраст, по какви дела Аллах ще отсъжда дали е за Рая или Ада?


Отговор: 

   Независимо дали едно дете е на вярващи мюслюмани или невярващи хора, докато то не е достигнало възрастта в която бива отговорно за решението си, за най-правилно се счита виждането че то ще отиде директно в Рая.

Поздрави

Share this