Главна страница | справедливост

Задължен ли е мъжа да съобщи на първата си съпруга, намерението си за втори брак според Исляма?


Отговор: 
Скъпи братко,
   Мъж който има намерение да има повече от един брак, и е твърдо решен да спазва справедливостта между съпругите си относно поведение, приспиване, полагане на грижи и удовлетворяване на нуждите и изпитва нужда от втори брак, то тогава втория брак се счита за позволен (джаиз). В противен случай, въпреки че не е пречка за автентичността (истинноста) на брака, то той ще е влезнал в грях. Ако не отговаря на споменатите условия то ще извършил грях и ще е накърнил и правата на раб на Аллах (права които хората имат един над друг пред Всевишния). 

   Аллах, е позволил многобрачието в Коран'и Керим. Но при положение че справедливостта не може да бъде спазена е препоръчан еднобрачния живот. Поради тази причина може спокойно да заключим че многобрачието не е правилно докато няма наложителна причина. Понеже при брак с повече от една жена, справедливостта е почти невъзможна или поне много сложна, то става ясно че това не е хапка за всяка уста (не е работа за всеки човек).

   Заедно с всичко споменато, ако човек счита че втория брак е наложителен, то при условие че брака се сключва пред свидетели, не се счита за необходимо това да бъде съобщено на близките му.


Селям,

Екип vaprosiislam.com

Share this