Главна страница | сунна

Какво е "камет"(икамет)?


Отговор: 

   Привикване към молитва (намаз), правене, изпълняване, извършване на камет. В оригинал от арабски "икамет", в турския губи звука "и" и се използва като "камет". Терминологично означава четене на думи наподобяващи езанът преди задължителен(фарз) намаз от сам човек (ако няма джемаат) или от муеззин при наличие на джемаат (общност от хора). Каметът е сунна специфична само за мъже, за жените той не се прилага.

Спрямо сунната каметът звучи по следния начин.

 

"Аллаху екбер -Аллаху екбер
Аллаху екбер -Аллаху екбер

Ешхеду енля иляхе илляллах
Ешхеду енля иляхе илляллах

Ешхеду енне Мухаммеден Ресулюллах
Ешхеду енне Мухаммеден Ресулюллах

Хаййе алес-салях, Хаййе алес-салях
Хаййе алел-фелях, Хаййе алел-фелях,

Кад каметис-салях
Кад каметис-салях

Аллаху екбер, Аллаху екбер
Ля иляхе иллеллах"
Share this

Коментари

Благодаря за отговора, нека

Благодаря за отговора, нека Аллах да е доволен от вас.