Главна страница | фъкъх

Как е по-правилно да се измиват краката при абдест?


Отговор: 

Скъпи, братко

Когато се взима абдест е позволено(джаиз) краката да се измиват с дясната ръка. Ала по-подходящо спрямо сунната е краката да се измиват с лявата ръка.

Селям.

 


Share this