Главна страница | хелял

Позволено (халал) ли е да се използва лекарство, което съдържа алкохол?


Отговор: 

    Един човек попитал Пратеника(с.а.с.) за алкохола. След като Пратеника(с.а.с.) му е възбранил да пие, той казал следното:

 - Аз го употребявам за лечение, като лекарство. 

Пратеника(с.а.с.) отговорил по следния начин:  

 - Това не е лекарство, а болест.

   Както виждаме в споменатия хадис, лекарствените вещества съдържащи алкохол биват възбранени от Пратеника (с.а.с.). Но изрично трябва да се спомене, че това становище се отнася за обикновени ситуации. Ако не е намерено алтернативно лекарство произведено от позволени (хелял) продукти, ако праведен лекар специалист препоръчва на пациента лекарство със съдържание на алкохол, ако употребата на такова лекарство е жизненоважно и се намира под ръка, то в такова положение се счита че има степен на наложителност и тогава подобно лекарство се приема за позволено (джаиз).

 

Селям

Екип vaprosiislam.com

Share this