„Какви са ползите от уповаването в Господа, от молитвата, смирението, търпението и отправянето на благодарност?”