„,Какво би представлявало състоянието на човешкото общество, ако ги нямаше религиите по света?”