Често повтаряните заблуди относно Създателя - Част трета "Само се е формирало(образувало)."