Източникът на цялото падение на нравите и сриване на ценностите, до което човечеството е стигнало в социалния си живот.