Aбсолютното и всеобхватно проявление на Господните дела