Свещеният Коран е писмо от Всевишния за всички хора и цялото човечество. Без съмнение в тази книга се съдържа безгранично знание и наука и тя е извор на безкрайна мъдрост. Как хората биха могли да достигнат такова ниво на знание?

By:

Mar 24, 2012